Gymnázium Jana Pivečky Slavičín

GJP Slavičín

Informace o projektu

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

 

Název projektu:

Zavedení nových metod a forem do výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín 

 

Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání

 

Oblast podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

 

Celkové náklady projektu: 2.618.613,- Kč 

 

Obsah projektu:

Hlavním cílem projektu je obohatit výuku přírodovědných předmětů prostřednictvím nových vyučovacích metod zaměřených na průřezová témata a využití ICT ve výuce.

 

Aktivity projektu:

-          tvorba dvou inovovaných výukových programů z přírodovědných předmětů a jejich implementace do výuky

-          tvorba elektronického pozorovacího deníku a elektronického herbáře s ekosystémy

-          tvorba odborných prezentací s využitím ICT

-          realizace workshopů pro žáky

-          tvorba herbářů rostlin a souborů fotografií rostlin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zpět na přehled projektů